Artikel

Dick Bruna-materiaal in de praktijk

Het vergroten van de verkeersveiligheid bij scholen is voor veel gemeenten een punt van aandacht. Waar in het verleden voornamelijk infrastructurele maatregelen werden toegepast, zetten gemeenten steeds vaker in op het beïnvloeden van gedrag. Twee praktijkvoorbeelden.

Uit het vorig jaar verschenen rapport van SWOV in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ‘Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging’, blijkt dat de aanwezigheid van een Dick Bruna-verkeersbord een positieve uitwerking heeft op het rijgedrag van automobilisten. Naar aanleiding van dit onderzoek besloten onder andere de gemeenten Halderberge en Hillegom om de attentieverhogende maatregelen toe te passen bij scholen.

Halderberge

De gemeente Halderberge is een gemeente met een groot buitengebied. Een groot aantal leerlingen dat in dat buitengebied woont, wordt met de auto naar school gebracht. De gemeente is daarom continu bezig met het optimaliseren van de verkeersveiligheid rondom deze scholen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de actieve afdeling van VVN Halderberge en met de scholen in de gemeente. Alle Halderbergse scholen hebben trouwens al het Brabants VerkeersveiligheidsLabel, waarmee zij uitdragen dat zij verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

Wethouder Jan Mollen: “Ik voel me zeer betrokken bij verkeersveiligheid in het algemeen en bij de veiligheid van schoolgaande kinderen in het bijzonder. De Dick Bruna-borden zijn zeer herkenbaar voor kinderen, doch ook voor de automobilist die de borden associeert met kinderen en daardoor snelheid mindert”.

Hillegom

Ook de gemeente Hillegom koos de herkenbare Dick Bruna-materialen voor het inrichten van de schoolomgevingen. Sommige scholen liggen in deze gemeente aan een drukke doorgaande weg en mogen best extra opvallen, zodat weggebruikers hierop worden geattendeerd. Zowel scholen als omwonenden gaven de voorkeur aan het Dick Bruna-meubilair. “De beelden associëren met kinderen”, zegt Mina Yarim van de gemeente Hillegom. “De gemeente heeft er bovendien bewust voor gekozen om de bewoners te betrekken in de keuze voor de kleurstelling van de hekwerken. Zij konden kiezen voor fellere of juist voor meer ingetogen kleuren. Het is maar net wat past bij de omgeving. Deze keuzevrijheid maakt het aanbod van de Dick Bruna-materialen zo extra aantrekkelijk.”  

 

Samenwerking is het sleutelwoord voor beide gemeenten. Het Dick Bruna-assortiment maakt deel uit van het programma ‘Leer in het Verkeer’ dat is ontwikkeld door Tjinco bv. Dit programma streeft naar een integrale aanpak voor het verhogen van de verkeersveiligheid, door fysieke maatregelen in de schoolomgeving te combineren met verkeerseducatie op scholen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2017Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel