Artikel

Innoveren voor de gebouwen en gebieden van morgen

De komende jaren staan we als land voor een aantal uitdagende, maar ook interessante duurzaamheidsopgaven, onder andere op het vlak van energie, grondstoffen en gezondheid. De bouw- en vastgoedsector voelt dat het moet kantelen om hier invulling aan te geven. De impuls voor innovatie komt van de hand van de Rabobank Innovation Challenge, die partijen uitdaagt om anders te denken en met verfrissende oplossingen te komen. David de Bondt en Anke Verhagen weten als bankiers én duurzaamheidsexperts waarom deze uitdaging essentieel is.

Het mag geen geheim zijn dat de bouw- en vastgoedsector langzaam verandert. Vaak wordt krampachtig vastgehouden aan traditionele processen, waarbij hoge faalkosten en materiaalverlies aan de orde van de dag zijn. Zeker met de hoge landelijke en mondiale duurzaamheidsambities aan de horizon moet dit systeem kantelen. “We weten dat zo’n omschakeling niet vanzelf gaat”, vertelt Anke Verhagen van Rabobank.


“Thema’s als circulariteit, energietransitie en gezondheid vormen grote opgaven voor de toekomst. Toch zien we dat de versnelling binnen deze onderwerpen niet vanzelf gaat en daar willen we met de Rabobank Innovation Challenge een lans voor breken.” Partijen krijgen de vraag om anders te denken en te vernieuwen. “Daarbij gaan we op zoek naar krachtige ideeën die een invulling geven aan oplossingen voor de grondstoffenproblematiek, energie-efficiëntie, en slimmere en gezondere gebouwen”, vertelt De Bondt.

Circulair ondernemen desk: € 100 miljoen gefinancierd 

De nadruk op deze onderwerpen komt niet uit de lucht vallen en zien we al langere tijd terugkomen in diverse klantprogramma’s van de bank. Zo werd de statement ‘Wij willen de huisbankier van de energietransitie zijn’ geponeerd, met onder meer als uitgangspunt om de drempels voor verduurzaming van de gebouwde omgeving weg te nemen. “Iedereen kent de label C-ambitie voor kantoren, maar dat is eigenlijk de minimale basis", reageert Verhagen. “De kunst is op een hogere ambitie in te zetten en daarnaast de verduurzamingsslag in energie te combineren met circulariteit en gezondheid. Daarnaast moeten we ons buigen over hoe we de eindgebruiker bewegen om te kiezen voor een duurzame woning of kantoor?”Circulair beton Freement van Heembouw, genomineerd in de categorie Circulariteit


De ‘push’ 
richting circulariteit lijkt goed te verlopen voor Rabobank. Met de Circulair Ondernemen Desk is ondertussen 100 miljoen euro uitgezet voor circulaire projecten. “Over tien jaar moeten we de helft minder primaire grondstoffen gebruiken en over dertig jaar moeten we alleen nog herbruikbare grondstoffen en elementen toepassen”, gaat De Bondt verder. “De groeiende interesse voor financiering laat zien dat het circulariteitsstreven aan populariteit wint.”


Het volledige artikel over de Rabobank Innovation Challenge leest u in de Building Holland Special, een co-productie van Stedebouw & Architectuur en Duurzaam Gebouwd. U vindt de special op de beursvloer van Building Holland. Komt u ook?

Deel dit artikel