Agenda

Seminar Stedelijke Transformatie tijdens Building Holland

Op 25 maart organiseert het programma Stedelijke Transformatie in samenwerking met Duurzaam Gebouwd een seminar. Tijdens dit seminar krijgt u meer zicht op de visie, doelstellingen en werkwijze van het programma om transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen.

Het programma Stedelijke Transformatie wil de woningproductie binnen de bestaande stad versnellen en opschalen. Het programma richt zich op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven en wordt ruimte gemaakt voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk met aandacht voor actuele maatschappelijke onderwerpen zoals de energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt. Doelstellingen van het programma zijn:

  • Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen
  • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen
  • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

Seminar tijdens Building Holland

Tijdens dit seminar krijgt u een toelichting op het programma Stedelijke Transformatie en presenteren gemeente Hattem en gemeente Breda twee voorbeeldprojecten, gevolgd door een inhoudelijk gesprek tussen sprekers en publiek. 

Meer informatie en mogelijkheid om aan te melden
vindt u hier.

Deel dit artikel