Agenda

Hoe Nederland #VanGasLos raakt

De 400 gemeenten die Nederland telt, moeten de komende tijd hard aan de slag. Net als de honderden woningcorporaties, die hun duurzaamheidsstrategie moeten aanpassen. Zij zijn genoodzaakt om de komende jaren oplossingen te bedenken om de gebouwde omgeving energieneutraal en gasloos te maken.

De voorraad #VanGasLos maken is zo eenvoudig nog niet. Aardgas is verreweg de populairste verwarmingsmethode in Nederland, met meer dan 7 miljoen aansluitingen op het gasnet. De bouw- en vastgoedsector krijgt de komende jaren de uitdaging om het energienetwerk te verduurzamen en nieuwe manier van (decentrale) duurzame energievoorziening te realiseren. Daarbij krijgen visionaire stedenbouwkundigen de mogelijkheid om kaders te schetsen voor de stad van de toekomst.

Gemeentelijke ambities

Het onderwerp #VanGasLos staat op 1 februari aanstaande centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. Het congres strijkt neer in deze gemeente om gezamenlijk ambities en uitdagingen in te vullen omtrent aardgasloos bouwen. “Haarlemmermeer heeft een duidelijke visie omtrent #VanGasLos en weet dat zij de omslag nu moet maken”, vertelt directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. “Op 1 februari komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om invulling te geven aan dit belangrijke en relevante thema.”De gemeente ziet dat er financieel en organisatorisch omvangrijke barrières zijn om bestaande bouw los te koppelen van gas. De investering is vaak fors. Daarnaast liggen kosten en baten niet altijd bij dezelfde partij. Veel verschillende stakeholders moeten de handschoen oppakken om initiatieven omtrent energieverduurzaming tot een succes te maken. Een gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk, om betrouwbaarheid en stabiliteit van de warmtevoorziening te waarborgen.


Voorbeelden van initiatieven die door de gemeente worden ondersteund, zijn het burgerinitiatief in Burgerveen en de ontwikkeling van de gasloze wijk Hanepoel in Zwaanshoek. De ambitie van de gemeente Haarlemmermeer is om nieuwbouw geheel gasloos te maken en te voorzien van de meest effectieve warmtevoorziening, bijvoorbeeld restwarmte uit datacenters.

Meer informatie en tickets kopen

Meer informatie vindt u op DuurzaamGebouwdCongres.nl. Hier vindt u ook de mogelijkheid om tickets te kopen. 

Deel dit artikel